Problemset

# Name Ball
78 Shokolad 1000
77 O`zgacha labirint 1500
76 Qolib ketgan son 2000
75 Doiralar 3500
74 Oxirgi son 2250
73 Chiroyli summa 1750
72 X son 1500
71 Sanatoriya 500
70 EKUB 2000
69 Sanash 1000
68 Fraktal 1000
67 Euler 1000
66 Deraza 2500
65 Count Pairs 3000
64 Band etish 500
63 Anagramma 2000
62 What is this? 500
61 Qancha Suv Bor? 500
60 Palindromlarga ajratish - 2 2000
59 Nuqtalarni joylashtirish 1250
58 Davriy son 1000
57 Formulani soddalashtiring - 2 2250
56 O`yin 1750
55 Taxtalar 2000
54 Ajoyib juftliklar - 2 2500
53 Ajoyib juftliklar 500
52 Formulani soddalashtiring 1500
51 Alisher va g`alati sayyora 2500
50 Tarozida o'lchash 2000
49 Palindromlarga ajratish 1000
48 Kub va Shar 750
47 Alisher likes GEO 1500
45 Tangalar 1500