Problemset

# Name Ball
148 Anor System dasturchilari soni 750
147 Coca Cola 750
146 Qism massivlar 1500
145 Eng yaqin son 1000
144 Nol va Birlar 1250
143 Bir xil qo`shnilar 250
142 Birga qaytish 1000
141 Murakkab EylerPhi 1500
140 Kingdom 2500
139 Xor 3000
138 Happiness 3500
137 Bacteria 1750
136 Game Power 1500
135 Sonlar juftligi 1250
133 OX matritsasi 750
132 To`siq 1000
131 Darajalar 2000
130 Primality Sequences 1500
129 EylerPhi 750
128 Balanced String 500
127 Super kvadrat 2000
126 Ifoda 2500
125 Max Pair 1500
124 Sunnat akaning qarzi 1000
123 Hanoy 3000
122 To`ra - 4 2500
121 To`ra - 3 1500
120 To`ra - 2 1000
119 To`ra 500
118 Maximal Son 500
117 Minimal Son 500
116 Fibo LCM - 3 2000
115 Fibo LCM - 2 1500