Problemset

# Name Ball
117 Minimal Son 500
106 Mavhum elementlar 2000
105 Xitoy teoremasi 5000
103 Paralellepiped & Cubes 1250
100 Ketma - ketlik 2500
99 Jadval 6000
98 Bank 5000
97 GCD Sum 5000
96 4x4 game 3500
95 Daraxt 4000
94 Matematik ketma-ketlik 3000
93 Ketma-ketlik 2000
92 Go’zal satr 1500
91 Teskari satr 1000
90 Frontal Mediana 3000
89 So'nggi qo'ng'iroq 500
88 ASCNUM 3500
87 Massiv ishlatishni bilasizmi? 3000
86 Raqamli ildiz 2500
85 Kvadratlar 1000
84 Hisoblang 2000
83 Bechora Maymoq 2000
82 Olovli ajdar 1500
81 Aks-teng satrlar 500
80 Shaharlar 1000
79 Qavslar 500
78 Shokolad 1000
77 O`zgacha labirint 1500
76 Qolib ketgan son 2000
75 Doiralar 3500
74 Oxirgi son 2250
73 Chiroyli summa 1750
72 X son 1500