Parol

time limit per test 1.0 second

Vanihoyat, Asadullo universitetdagi wifi parolini topdi, lekin bu hali hammasi emas edi. U paroldagi harflar qaysi registrda(Katta yo kichik harfda) yozilganini bilmas edi. Ammo uning baxtiga u parol haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ham ega edi: parolda aniq 2 ta belgi katta harflarda yozilgan edi va o'sha 2 ta belgi ham bir xil belgi edi. Endi Asadullo parolni eng kamida nechta urunishda topa olishini bilmoqchi va bunda sizdan yordam so'ramoqda.

Kiruvchi ma'lumotlar

Kichik lotin harflaridan iborat bo'lgan s satr, ya'ni wifini paroli (|s| <= 105).

Chiquvchi ma'lumotlar

Bitta son - masalaning javobi.

Birinchi testda parol quyidagilardan biri bo'lishi mumkin:

nOpasswOrd

nopaSSword

 


Autor: - Asadullo Ganiev

For send solution