Masalaga nom topilmadi(Easy)

time limit per test 2.0 second

 

X companiyasida n ta ischi ishlaydi va i-ishchi bir mahsulotni a­i vaqtda tayyorlaydi. Ularga bugun k ta mahsulot ishlab chiqarishlari kerakligi aytildi. Bu ularga muammo emas albatta, ammo ularni vaqti oz. Shuning uchun ular mahsulot ishlab chiqarish jarayonini to’g’ri taqsimlashlari lozim. Bunda esa sizdan yordam so’rashmoqda. Sizning vazifangiz n ta ishchidan foydalanib k ta mahsulotni ishlab chiqarish uchun ketadigan minimal vaqtni topishdan iborat.

Kiruvchi

Birinchi qatorda n va k sonlari beriladi (n, k <= 103). Keyingi n ta qatorda ishchilarni mahsulotni tayyorlash vaqtlari beriladi a1, a2,…an. (a<= 103)

Chiquvchi

Bitta son - k ta mahsulotni ishlab chiqarish uchun ketadigan minimal vaqt.

Birinchi testda 1-ishchi 4 ta, 2-ishchi 3 ta, 3-ishchi esa 2 ta mahsulot ishlab chiqaradi, 4 + 3 + 2 = 9.

 

 


Autor: - Asadullo Ganiev

For send solution