Sorting

time limit per test 1.0 second

Sizga N ta elementdan iborat A massiv beriladi siz bu massivni saralashingiz kerak buning uchun siz faqat ikki qo`shni elementlarni o`rinlarini almashtira olasiz xolos, har bir almashtirishdan keyin massivni ekranga chop eting! Masalada chop etadigan qatorlar soni cheklangan! Siz 1000 tadan ko`p bo`lmagan qatorni chop etishingiz kerak!

Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda yagona butun N (1 ≤ N ≤ 100), ikkinchi qatorda N ta butun son.

Chiquvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda M soni bu nechta almashtirish kerakligi va keyingi M ta qatorda har bir almashtirishdan keyin massivni chop eting.


Autor: - O'rinov Azimjon Mehmonali o'g'li

For send solution