Toshlar

time limit per test 1.0 second

Toshlar bilan o`yinlar juda ham ko`p “Anor System”dagilar esa shu toshlarni o`ynashdan ko`ra ularni yig`ib atrof muhitni chiroyli ko`rinishga keltirishni xohlamoqchi. Ularni yig`ish uchun xaltachalardan foydalanishmoqchi. Bitta xaltachaga kamida L ta ko`pi bilan R ta tosh joylash mumkin va bu xaltachalarni ketma-ket qo`yganda quyidagi talablar mos  keladigan ketma-ketlik  hosil bo`lishi kerak.

-         Ketma – ketlikning har bir elementi [L, R] oraliqda bo`lishi shart.

-         Har bir element(boshlang`ich elementdan tashqari) o`zidan oldingi elementdan katta va unga bo`lishi shart.

Shu shartlarni qanoatlantiradigan eng uzun ketma – ketlik elementlari sonini topuvchi dastur tuzishda bizga yordam bering!

Kiruvchi ma’lumotlar

Yagon qatorda L va R (1 ≤ L ≤ R ≤ 1018) butun sonlari beriladi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona butun son masala yechimini chiqaring!


Autor: - Husayn

For send solution