Murakkab EylerPhi

time limit per test 1.0 second

A va B sonlar o`zaro tub deyiladi agarda ularning EKUBi birga teng bo`lsa.

N sonining undan kichik va u bilan o`zaro tub bo`lgan sonlar sonini topish algoritmiga EylerPhi deyiladi. Sizga X soni beriladi, siz shunday N sonini topingki

EylerPhi(N) = X shartni qanoatlantirsin bunday sonlar ko`p bo`lishi mumkin siz ixtiyoriy 109 dan katta bo`lmaganini chiqaring aks holda -1 ni chiqaring!

Kiruvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda N (0 < N < 103) soni beriladi.

Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona butun son masala yechimini chiqaring!


Autor: - Husayn

For send solution