OX matritsasi

time limit per test 1.0 second

Natural N va M (M<N) sonlar berilgan. A(N,N) matritsa quyidagicha to‘ldirilgan:

·         matritsaning MxM o‘lchamdagi yuqori chap qism matritsasi va (N-M)x(N-M) o‘lchamdagi quyi o‘ng qism matritsasi “O” harfi bilan to‘ldirilgan, demak ikkala qism matritsalar turli satr va ustunlarda joylashgan;

·         matritsaning qolgan kataklari «Х» harfi bilan to‘ldirilgan.

Matritsa ustida quyidagicha amal bajarishga ruxsat etiladi: biror satr yoki ustundagi barcha “O” harflarini “X” ga va “X” harflarini “O” ga almashtirish. Sizning vazifangiz chekli sondagi ruxsat etilgan amallardan so‘ng K ta «Х» harfini hosil qilish imkoniyatini aniqlashdir.

Bitta satrda natural N, M va K sonlari kiritiladi.

Javob ijobiy bo‘sa 2019, aks holda -1 chiqaruvchi dastur tuzing.

Chegaralashlar: 2≤ N ≤111, 1≤ M <N,  0≤ K2019.


Autor: - Unknown

For send solution