Darajalar

time limit per test 2.0 second

Natural N va K sonlar berilgan bo‘lsin. Bu juftlik uchun quyidagi funksiyani kiritamiz:

S(N, K) = (1K+2K+3K+ … +NK) mod (109 + 7)

bu yerda  a mod b belgilash a sonini b songa bo‘lgandagi qoldiqni aniqlaydi. Sizning vazifangiz har bir testda uchta N va K lar juftligi uchun S(N, K) funksiya qiymatini aniqlash.

Birinchi qatorda T testlar soni.

Keyingi qatorda natural N va K sonlari kiritiladi.

Har bir juftlik uchun funksiya qiymatini yangi satrdan chiqaruvchi dastur tuzing.

Chegaralashlar: 1≤T, K ≤103, 0≤ N ≤1016.


Autor: - Unknown

For send solution