Primality Sequences

time limit per test 2.0 second

1 dan 40 gacha bo‘lgan sonlar ichidan ba’zi tub sonlar tanlab olindi. Shundan keyin ushbu sonlarga karrali bo‘lgan barcha sonlar (shu tub sonlarni ham hisobga olganda) o‘sish tartibida saralandi. Hosil bo‘lgan cheksiz ketma-ketlikda K-o‘rnida turgan sonni aniqlang.

Birinchi satrda 40 ta ketma-ket (probelsiz) yozilgan 0 va 1 lar ketma-ketligi berilgan va agar ketma-ketlikning m-o‘rnida 1 turgan bo‘lsa, demak shu son tanlab olingan, aks holda esa yo‘q. Ikkinchi satrda topilishi kerak bo‘lgan son o‘rni K berilgan.

Hosil bo‘lgan ketma-ketlikning K-o‘rnida turgan sonni chiqaring.

Chegaralashlar: 1≤ K ≤ 1015 


Autor: - Unknown

For send solution