Oxirgi son

time limit per test 1.0 second

N ta odam aylana bo’lib o’tiribdi. Sanash birinchi odamdan boshlanadi va soat strelkasi bo’ylab sanaladi. Har bir qadamda aniq bitta odam o’tkazib yuboriladi, qolganlari esa chetlashtiriladi. Chetlashtirish oxirida bitta odam qolmaguncha aylana bo’ylab davom etadi va u odamga ozodlik taqdim etiladi. Sizning vazifangiz ozodlikka chiqadigan odamni topishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda bitta butun N soni (2 ≤ N ≤ 101000).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta son – masalaning javobini chiqaring.


Autor: - Husayn

For send solution