Chiroyli summa

time limit per test 1.0 second

            Agar sonni o’nlikdagi ko’rinishida faqat 0 va 1 qatnashsa bunday son chiroyli son deyiladi. Misol uchun, 0, 1, 101, 110011 – chiroyli, 2, 12, 900  - chiroyli emas.

            Sizga musbat butun son berilgan. Uni minimal chiroyli sonlar yig’indisi ko’rinishida ifodalang.

Kiruvchi ma’lumotlar.

Bitta qatorda bitta butun n soni beriladi (1 ≤ n ≤ 1018).

Chiquvchi ma’lumotlar.

Birinchi qatorda yig’indidagi chiroyli sonlar soni – k. Ikkinchi qatorda esa k ta chiroyli sonlarni chiqaring. Bu sonlar masaladagi shartni qanoatlantirishi lozim. Shuningdek agar shartni qanoatlantiruvchi sonlar ko’p bo’lsa, ularni ixtiyoriy bittasini chiqarishingiz lozim, yig’indisi n bo’lsa kifoya.


Autor: - Husayn

For send solution