X son

time limit per test 1.0 second

Agar son palindrom bo’lsa va uni o’nlikdagi yozuvidagi uzunligi juft bo’lsa, bunday son X soni deyliadi. Agar sonni o’nlikdagi ko’rinishida boshidan ham, oxiridan ham bir xil o’qilsa bunday son palindrom deyiladi.

            Sizga musbat butun n soni berilgan, n-chi X sonini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar.

Bitta qatorda bitta butun n soni beriladi (1 ≤ n ≤ 101000000­).

Chiquvchi ma’lumotlar.

Bitta son – masalaning javobini chiqaring.


Autor: - Husayn

For send solution