EKUB

time limit per test 1.0 second

a va b sonlarini [l, r] (l ≤ r) oraliqqa tegishli bo’lgan eng katta umumiy bo’luvchisini topish lozim. Bu oraliqda EKUB bo’lmasligi ham mumkin.

a va b sonlari berilgan, so’nra q ta so’rov mavjud. Har bir so’rovda l va r sonlari beriladi. Barcha so’rovlarga javob beruvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma’lumotlar.

Birinchi qatorda a va b sonlari beriladi (1 ≤ a, b ≤ 109). Keyingi qatorda esa so’rovlar soni q(1 ≤ q ≤105)  beriladi. Keyingi har bir qatorda so’rovdagi l va r beriladi (1 ≤ l ≤ r ≤ 109).

Chiquvchi ma’lumotlar.

Q ta qatorda har bir so’rovga javobni chiqaring. Agar bu oraliqda javob bo’lmasa -1 chiqaring. (Yodda tuting: javobingiz to’g’ri deb qabul qilinishi uchun barcha q ta so’rovlarga to’g’ri javob berishiniz kerak)


Autor: - Husayn

For send solution