Sanash

time limit per test 1.0 second

Ikkita son berilgan. Ularni ikkovi ham noldan katta bo’lgan bir paytda, quyidagi amallar takrorlanadi: Katta sondan kichikini ayirish. Agar ikkila son teng bo’lib qolsa, biridan ikkinchisini ayiriladi. Misol uchun (4, 17)  birinchi amaldan so’ng (4, 13) hosil bo’ladi, (5,5) da esa (0,5) hosil bo’ladi.

            Sizga a va b sonlari berilgan. Bu sonlar ustida nechta amal bajariladi?

Kiruvchi ma’lumotlar.

Birinchi qatorda a va b butun sonlari (1  ≤  a,  b  ≤  109).

Chiquvchi ma’lumotlar.

Bitta son – masalani javobini chiqaring.


Autor: - Husayn

For send solution