Band etish

time limit per test 1.0 second

Sizda N ta kompyuter va har bir kompyuterning K tadan USB porti bor. Bundan tashqari sizda ikkala tomoni ham USB portga ulanadigan kabellar bor. Siz Barcha kompyuterning USB portlarini band qilish uchun eng kamida nechta kabel kerak bo’lishini aniqlang.

Kiruchi

Bitta satrda ikkita butun son N va K (1N,K104)sonlari kiritiladi

Chiquvchi

Kerak bo’ladigan kabellar sonining minimal qiymatini aniqlang.


Autor: - Hojiyev Sunatullo

For send solution