Nuqtalarni joylashtirish

time limit per test 1.0 second

Sizga Ox o’qida kesmalar berilgan. Siz shunday minimal sondagi nuqta qo’yib chiqishingiz kerak, har bir kesma uchun hech bo’lmasa bitta nuqta shu kesmada yotishi kerak. Minimal nuqtalar sonini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda 1 ta natural son n(1 ≤ n 1000).

Ikkinchi qatorda n ta kesmaning  xa(1 ≤ xa ≤ 103).

Uchinchi qatorda n ta kesmaning  xb(1  ≤  xb ≤ 103).

xa  ≤  xb holat kafolatlanadi.

Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimi chiqaring

 


Autor: - Nazarbek Boltabayev

For send solution