Ajoyib juftliklar - 2

time limit per test 0.5 second

 

Sizga N ta elementdan tashkil topgan massiv berilgan. Sizning vazifangiz unda ajoyib juftliklar sonini topishdan iborat. Ajoyib juftlik deb i < j, a[i] * a[j] = 0 (mod M) shartini qanoatlantiruvchi juftliklarga aytiladi.

       

Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda N, M (1 ≤ N ≤ 2*105, 1 ≤ M ≤ 1012).

Ikkinchi qatorda N ta Ai(1 ≤ Ai ≤ 5*106) beriladi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.

Izoh: Juftliklar – (1, 2), (1, 2), (2, 3), (2, 2), (2, 5), (3, 2), (2, 5).

 


Autor: - Nazarbek Boltabayev

For send solution