Problemset

# Name Ball
190 Poyezdlar 2500
189 Parol - 2 10000
187 Lil Pump 500
186 Analyst 1000
180 Key 6000
179 So'rovlar 8000
178 Parol 500
177 A\B 3500
176 Beautiful Permutation 1000
175 Masalaga nom topilmadi(Hard) 2000
174 Masalaga nom topilmadi(Easy) 1000
173 Yo'nalgan siklsiz graf 1500
171 Turli xil juftliklar yig`indisi 2000
170 Mirzohid akaning qarzi 1500
169 Rook's Moves 1250
168 O'zaro tub sonlar soni 1000
167 Restore database 500
165 K-Divisor 500
164 Bog`bonning shogirdlari 750
163 Yana o`sha misol 3000
162 Ikkilik murakkab qidiruv 2000
160 Count Swaps 1000
159 Sorting 1500
158 Find correct index 500
157 They are really Bored 500
156 Distinct Pair Sums 1500
155 And of SubArrays 3500
154 Favorite SubStrings 2000
153 Chain Numbers 1000
152 Toshlar 1000
151 ASS Summa 500
150 Is it boring? 1250
149 Anor Systemning hisobi 1500