Mashxur masalasi

time limit per test 1.0 second

Vaqt bo`yicha chegara: 1 sekund

Xotira bo`yicha chegara: 64 megabayt

 

Sizdan n sentlik tangalar talab qilinyapdi. Agarda sizda K ta S1,S2,S3....Sk sentlik cheksiz ta tangalar bo'lsa , nechta usul bilan talab qilinayotgan n sentlik tangalarni hosil qilish mumkin ? Javob yetarlicha katta bo`lishi mumkin shuning uchun 1016 +61 ga bo`lgandagi qoldiqni chiqaring!

       

Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda natural n (1<=n<=6000) soni, talab qilinayotgan n sent.

Keyingi qatorda natural 1<=k<=1000 soni,sizda mavjud xar xil sentlik tangalar soni.

3-qatorda probellar bilan ajratilgan k ta son (1<=son<=2000), sizda mavjud xar xil sentlik tangalar.

 

Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona butun son, masala yechimi

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

3

1 2 3

4

 

1-testga izoh:

{1,1,1,1},{1,1,2},{2,2},{1,3} qilib n sentni yasash mumkni.


Autor: - GeeksForGeeks

For send solution