Geometriya

time limit per test 1.0 second

Vaqt bo`yicha chegara: 1 sekund

Xotira bo`yicha chegara: 64 megabayt

 

Sizga aylana markazining koordinatalari bilan radiusi va A nuqtaning koordinatalari berilgan. Sizning vazifangiz A nuqtaning aylana ichida yotish yoki yotmasligini aniqlash

 

Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda aylana radiusi r (2<=r<=100) va uning koordinatasi x1,y1 (2<=x1,y1<=200)

Ikkinchi qatorda A nuqta koordinatasi x2,y2 (2<=x2,y2<=200)

 

Chiquvchi ma’lumotlar:

Agar nuqta aylana ichida yotsa Inside (uchida bo’lsa ham) aks holda Outside so'zlari chiqsin

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

10 20 20

21 22

Inside

2

10 20 20

55 90

Outside

 

 

 


Autor: - GeeksForGeeks

For send solution