Oddiy ko'paytma

time limit per test 1.0 second

Berilgan A va B butun sonlarini ko'paytirishingiz kerak!

Kiruvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda A va B (|A|,|B| ≤ 1030) butun sonlari beriladi.

Chiquvchi ma’lumotlar:

To`rtinchi nuqtaning koordinatasini kiriting!

 


Autor: - Javohir Developer

For send solution