Fcoders Round #14 (Div. S) { Good Bye Study life }


Problems Rating
# Name Ball
A Bir xil qo`shnilar 250
B Balanced String 500
C EylerPhi 750
D Coca Cola 750
E Birga qaytish 1000
F Eng yaqin son 1000
G Nol va Birlar 1250
H Murakkab EylerPhi 1500
I Qism massivlar 1500