NamDU DASTURLASH CHEMPIONATI(Asosiy tur)


Problems Rating
# Name Ball
A Aks-teng satrlar 500
B Shaharlar 1000
C Olovli ajdar 1500
D Bechora Maymoq 2000
E Hisoblang 2000
F Raqamli ildiz 2500
G Massiv ishlatishni bilasizmi? 3000
H ASCNUM 3500